Visionary - On Hilma af Klint and the Spirit of Her Time

Axess TV måndag 18:30 - 20:00

Talare: Daniel Birnbaum, Julia Voss, Tracey Bashkof. Moderator: Patricia Berman. Seminarie från Guggenheim Museum i New York, 12 oktober 2018

90min Del 1 av 2