Populismens idéer

Axess TV torsdag 18:00 - 19:00

Upplever vi ett verkligt uppsving för populistiska föreställningar som motsvarar det allt intensivare intresset för dem?. Var får de i så fall särskilt genomslag och var har de svårt att göra sig gällande? Vad beror sådana skillnader på?. Går det att frilägga gemensamma nämnare för de populistiska rörelserna eller kan var och en förstås blott på egna meriter? Detta var temat för seminariet Populismens ide?er som hölls ute på Engelsbergs bruk den 25 september

60min Del 4 av 4