Penicillinets historia och framtid

Axess TV Idag 20:00 - 21:00

En medicinsk revolution. Penicillinet har räddat ett oräkneligt antal människoliv men idag är över 70 procent av de aggressivaste bakterierna resistenta

60min