Kontinenternas födelse

Axess TV Imorgon 21:50 - 22:50

Brittisk vetenskapsserie från 2013. Europa och Asien. Geologiskt är Europa och Asien delar av samma väldiga landmassa, Eurasien. Båda har sina mäktiga bergskedjor som vittnar om kontinenternas våldsamma förflutna

60min 2013 Del 4 av 4