Earthquake: Panda rescue

Animal Planet Idag 16:25 - 17:20

En jordbävning 2008 hade sitt epicentrum nära Kinas center för bevarande och forskning om jättepandan i Wolong. Vad hände med pandorna på centret?

55min