Den mångtydige Machiavelli

Axess TV lördag 22:00 - 22:30

Hilary Gatti. Vem var egentligen Machiavelli? Vad har hans idéer för relevans i dagens politik och samhälle?. Den brittiska journalisten Iain Martin intervjuar åtta forskare och historiker

30min Del 5 av 8