Cuban shark

Animal Planet lördag 01:35 - 02:25

Amerikanska och kubanska forskare ger sig ut på en gemensam expedition för att leta efter en vithajspopulation i ett av världens outforskade områden

50min 2015