Building the biggest

Discovery Science torsdag 16:02 - 16:50

World's Largest Undersea Pipes. Jobbet att lägga en 120 mil lång gasledning under havet mellan Norge och England är i gång. Den kommer att förse Storbritannien med en femtedel av landets gas i många år

48min 2006 Säsong 1. Del 1