Building the biggest

Discovery Science torsdag 01:10 - 02:00

World's Largest Undersea Pipes. Jobbet att lägga en 120 mil lång gasledning under havet mellan Norge och England är i gång. Den kommer att förse Storbritannien med en femtedel av landets gas i många år

50min 2006 Säsong 1. Del 1